Shop

มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ

ราคาเริ่มต้น ฿35.00
การใส่เกลือเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบง่าย ๆ จะเน้นที่รสชาติธรรมชาติที่ซับซ้อนของถั่ว สิ่งเหล่านี้เคยได้รับการยกย่องอย่างมากเนื่องจากรสชาติและความยากในการเก็บเกี่ยว ตอนนี้เราขอเชิญคุณลิ้มรสพวกเขาด้วยกำมือ

Quantity:

ADD TO WISHLIST make an Enquiry
Availability มีสินค้า
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เกลือ
การใส่เกลือเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบง่าย ๆ จะเน้นที่รสชาติธรรมชาติที่ซับซ้อนของถั่ว สิ่งเหล่านี้เคยได้รับการยกย่องอย่างมากเนื่องจากรสชาติและความยากในการเก็บเกี่ยว ตอนนี้เราขอเชิญคุณลิ้มรสพวกเขาด้วยกำมือ