Shop

พิสตาชิโออบเกลือ 140 กรัม

฿145.00
ถั่วพิสตาชิโอมีเส้นใยอาหารสูง จึงมีส่วนช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีและเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

Quantity:

ADD TO WISHLIST make an Enquiry
Availability มีสินค้า
พิสตาชิโอ
ถั่วพิสตาชิโอมีเส้นใยอาหารสูง จึงมีส่วนช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีและเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและโรคหัวใจ