Shop

พิสตาชิโออบเกลือ

ราคาเริ่มต้น ฿37.45
ถั่วพิสตาชิโอมีเส้นใยอาหารสูง จึงมีส่วนช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีและเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและโรคหัวใจ

Quantity:

ADD TO WISHLIST make an Enquiry
Availability มีสินค้า
พิสตาชิโอ,เกลือไอโอดีน,ก๊าซที่ช่วยในการที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหาร (INS941)
ถั่วพิสตาชิโอมีเส้นใยอาหารสูง จึงมีส่วนช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีและเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจึงมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและโรคหัวใจ