นโยบายบริษัท


นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญ โปรดอ่านรายละเอียดต่อไปนี้ก่อนให้ข้อมูลกับเรา เมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา จะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว


บทนำ

Tong Garden Co., Ltd. ดำเนินการบนเว็บไซต์ shop.tonggarden.co.th (“ เว็บไซต์”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของ Tong Garden ที่นำผู้ใช้ไปยังหน้านี้ คำว่า“ ทองการ์เด้น”“ พวกเรา”“ ของพวกเรา” อ้างถึงTong Garden Food (S) Pte Ltd บริษัทและแบรนด์ในเครือที่เกี่ยวข้องเช่น Noi, Amore, Sungift และ Nutrione

เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หน้านี้มีไว้เพื่อควบคุมการรวบรวมข้อมูลและการใช้งานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี2012 ของประเทศสิงคโปร์ (“ PDPA”) เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา และเข้าร่วมข้อตกลงรวบรวมข้อมูล การใช้ข้อมูลที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ และข้อกำหนดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา


การรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งมา เราอาจตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ ผ่านการใช้คุกกี้และอุปกรณ์ติดตามที่คล้ายกัน ข้อมูลเช่นจำนวนครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์หน้าใดและผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจ ระยะเวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ("IP") ของคอมพิวเตอร์ประเภทเบราว์เซอร์และข้อมูลอื่น ๆ

นอกจากนี้เราอาจใช้บริการของบุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น Google Analytics ที่รวบรวมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้ ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้ของเราเพื่อเป็นสถิติ อ้างถึงผู้ให้บริการบสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

นโยบายนี้ใช้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา


ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่อาจถูกรวบรวม

Tong Garden รวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล เช่นอีเมล ที่อยู่ หมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลอื่น ๆ (“ ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่คุณส่งโดยสมัครใจเมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าหรือเมื่อคุณติดต่อกับเรา


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทองการ์เด้นใช้การรวบรวมข้อมูล:

1. การใช้งานเว็บไซต์

2. เพื่อส่งมอบบริการและประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ

3. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า

4. หากจำเป็น ต้องตอบคำถามหรือคำขอของคุณ

5. เพื่อแจ้งปรับปรุงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ในกรณีที่ได้รับความยินยอมและได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

6. เพื่ออัพเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และบริการ


ไม่เปิดเผย

Tong Garden ไม่ได้ขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สาม เราติดต่อคุณในนามของเครือข่ายธุรกิจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ ในกรณนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้เราจะแบ่งปันข้อมูลกับเครือข่ายทางธุรกิจที่เชื่อถือได้เช่น MailChimp เพื่อช่วยเราทำการวิเคราะห์ทางสถิติให้บริการลูกค้าและสนับสนุนหรือส่งอีเมลถึงคุณ บุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเว้นแต่จะให้บริการเหล่านี้กับเรา อ้างถึงผู้ให้บริการบุคคลที่สามสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา


ข้อมูลการใช้ Cookies

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งจากเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ และเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ เว็บไซต์จะใช้ "คุกกี้" เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น พวกเขาได้รับมอบหมายเป็นตัวช่วยของคุณโดยเฉพาะ คุณอาจระบุในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด

โปรดทราบว่าบุคคลที่สาม (เช่นซอฟต์แวร์วิเคราะห์) อาจใช้คุกกี้ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เว็บไซต์ของเราจะใช้ Google Analytics อย่างไรก็ตามคุณสามารถติดตั้งเบราว์เซอร์เลือกไม่ใช้ Google Analytics สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ อ้างถึง http://www.google.com/policies/privacy/partners สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับGoogle การใช้ข้อมูลอย่างไร เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา


การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภค

Tong Garden uses remarketing services to advertise on third-party websites to you. Cookies are used to provide information, optimize and serve ads according to your previous visits to our Website and service.

1. Google AdWords ให้บริการโดย Google Inc.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาไปที่ here

2.Facebook ให้บริการโดย Facebook Inc.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาไปที่ here

3. Instagram ให้บริการโดย Instagram Inc.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาไปที่ here


การสื่อสาร

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจถูกใช้เพื่อติดต่อคุณด้านการตลาด หรือสื่อส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่น ๆ เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ คุณอาจเลือกที่จะไม่เข้าร่วมเพื่อหยุดรับสื่อใด ๆ จากเรา


การปฏิบัติตามกฎหมาย

ตามที่กฎหมายกำหนด Tong Gardens จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีการร้องขอการบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างสมเหตุสมผล


การทำธุรกรรมทางธุรกิจ

ในกรณีที่ Tong Garden เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการหรือการขายสินทรัพย์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตามจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน


ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ธุรกรรมการชำระเงินทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยี SSL แม้ว่าจะไม่มีบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย แต่เราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการปกป้องข้อมูลของคุณ เราจะใช้ขั้นตอนและคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณ


ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา เมื่อคลิกที่ลิงก์เหล่านั้นคุณอาจจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของพวกเขา และเราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาและการปฏิบัติของพวกเขา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้น


การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

บริการของ Tong Garden ไม่ได้กล่าวถึงเด็ก (อายุต่ำกว่า 13 ปี) และไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากพวกเขา หากผู้ปกครองทราบว่าบุตรหลานของคุณ ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดติดต่อเรา หากเราทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลจากเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที


การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้

Tong Garden จะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ เพื่อปรับปรุงตามความคิดเห็นของลูกค้าของเรา เราสนับสนุนให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับการปรับปรุงและรับทราบว่าเราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร


ข้อมูลติดต่อ

Tong Garden Co., Ltd. เปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราที่ [email protected] หากเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้